SH5  2013 UK-DX-PSK G6NHU
printable version
(Z) Prev | Next (X)
 Dupes
#CallsignBandModeTime
133SM2BJS14074SSB12-Jan-2013 13:45
147LY5DK14074SSB12-Jan-2013 13:55
154RK4HM14074SSB12-Jan-2013 14:00
217RW3GO14073SSB12-Jan-2013 15:18
249EW8DD14073SSB12-Jan-2013 15:43
407EW8OO21076SSB13-Jan-2013 07:37
438UR5IHD21076SSB13-Jan-2013 08:06
492UY5IG21081SSB13-Jan-2013 09:10
571EW8DD14083SSB13-Jan-2013 11:16
Created by SH5 v.2.36 16-01-2013 18:51:59 UTC
Registered to: G6NHU